Sabra-0901-01.jpg

報導:美國知名成人雜誌《PLAYBOY》(花花公子)最新出刊的六月號,首度推出3D內容,民眾戴上隨書附贈的3D眼鏡,就可看到模特兒上空露兩點的立體性感照。在國內引進販售的網路書店表示,這期早被預購一空。不少民眾試閱後都大呼:「身材變得凹凸有致。」色情成人雜誌的創意廣告,如果你覺得有點不容易理解,那麼你還記得鐵達尼號裡Rose和Jack的激情戲的話也就明白了。 
 

Sabra-0901-02.jpg Sabra-0901-03.jpg Sabra-0901-04.jpg Sabra-0901-05.jpg Sabra-0901-06.jpg Sabra-0901-07.jpg Sabra-0901-08.jpg Sabra-0901-09.jpg Sabra-0901-10.jpg Sabra-0901-11.jpg Sabra-0901-12.jpg Sabra-0901-13.jpg Sabra-0901-14.jpg Sabra-0901-15.jpg Sabra-0901-16.jpg Sabra-0901-17.jpg Sabra-0901-18.jpg Sabra-0901-19.jpg Sabra-0901-20.jpg Sabra-0901-21.jpg Sabra-0901-23.jpg Sabra-0901-24.jpg Sabra-0901-25.jpg Sabra-0901-26.jpg Sabra-0901-27.jpg Sabra-0901-28.jpg Sabra-0901-29.jpg Sabra-0901-30.jpg Sabra-0901-31.jpg Sabra-0901-32.jpg Sabra-0901-33.jpg Sabra-0901-34.jpg Sabra-0901-35.jpg Sabra-0901-36.jpg Sabra-0901-37.jpg Sabra-0901-38.jpg Sabra-0901-39.jpg Sabra-0901-40.jpg Sabra-0901-41.jpg Sabra-0901-42.jpg Sabra-0901-43.jpg Sabra-0901-44.jpg Sabra-0901-45.jpg Sabra-0901-46.jpg Sabra-0901-47.jpg Sabra-0901-49.jpg Sabra-0901-50.jpg Sabra-0901-51.jpg Sabra-0901-52.jpg Sabra-0901-53.jpg Sabra-0901-54.jpg Sabra-0901-55.jpg Sabra-0901-56.jpg Sabra-0901-57.jpg Sabra-0901-58.jpg Sabra-0901-59.jpg Sabra-0901-60.jpg

創作者介紹
創作者 asimon7 的頭像
asimon7

正妹網路寫真日誌

asimon7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()