1011881842.jpg

天心(1975年11月11日-),本名吳天心,是一位臺灣演員和節目主持人。她臉蛋跟身材都非常的完美^ ^

天心出生於單親家庭,從小由母親帶大。天心從小就對舞蹈產生興趣,並在十歲那年加入蘭陽舞蹈團學習民族舞蹈。天心國二時,曾經接拍廣告,但是後來因為升學因素而暫停一陣子。直到就讀華岡藝校之後,才又與廣告界接觸,也因此而受到經紀人田希仁矚目,簽約成為旗下藝人。

天心並在成為藝人的同年發表了第一張專輯《散散步也可以》,卻因此張專輯發售的不理想而沉寂了一段陣子。但在隔年至華岡藝校畢業之後,因為接演由導演陳國富執導的《我的美麗與哀愁》的一位女主角而重新獲得重視。同年天心受到製作人葛福鴻注意,因此加入林福地導演為中視拍攝的連續劇《那一年,我們都很酷》的學生陣容中。

1011881804.jpg

1011881807.jpg

1011881809.jpg

1011881822.jpg

1011881843.jpg

1011881764.jpg

1011881879.jpg

1011898100.jpg

1011898101.jpg

1011907317(eo060315920).jpg

1011881861.jpg

1264987021.jpg

1264987055.jpg

1264987020.jpg

1264987057.jpg

1264987039.jpg

1264987059.jpg

1264987090.jpg


1264987056.jpg

1524299446.jpg

1524299449.jpg

1524299450.jpg

1643848122(1458524217).jpg

1643847971(1458524060).jpg

1643847972(1458524061).jpg

1866792723.jpg

1643847992(1458524081).jpg

1643847991(1458524080).jpg

1643847988(1458524077).jpg
1866792678.jpg

 

全站熱搜

asimon7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()